نشانی جدید سایت مرکز

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تمامی اطلاعیه ها و بخش نامه های  از طریق وبسایت زیر قابل پیگیری است لذا اطلاعیه ها در این وبلاگ بارگذاری نخواهد شد.

http://jdsaveh-uast.ac.ir/

/ 0 نظر / 327 بازدید